Art price DNKL presented by Aruban minister

The final art prize of De Nationale Kunst Loterij (the National Arts Lottery), presented by the Gevolmachtigde Minister of Aruba, His Excellency Mr. E. Abath, was handed out to the winner who won a portrait prize in the lottery of 2012, on Thursday, June 20, 2013.

Distribution DNKL art prize 2012 in Aruba House The ceremony took place at the Aruba House, in the presence of the Minister Plenipotentiary Abath (of course), representative (s) of DNKL, the artist Gustave Nouel, the winner Gepko Brown & representative (s) of art magazine Palette.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de fraaie  poster van DNKL op de achtergrond.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend.

Het ministerie is tevens verantwoordelijk voor de nieuwe wet op de kansspelen welke zoals thans is voorzien in 2015 van kracht zal worden.

The board of the foundation is looking for entrepreneur (s)

Alkmaar, July 21, 2015 - The board of the foundation is looking for wealthy entrepreneur(s) with affinity to the arts to help shape the initial phase of the lottery. Candidates get proportional control over the execution and profit sharing in proportion to its investment in the implementing organization. Excellent returns for you as investerdeer and high returns for the cultural sector.

The preference is for individuals with experience in the marketing and promotion of large-scale events. More info

18 maart de jaarlijkse Arubadag.

Arubadag is de dag dat de Arubanen in Nederland hun eigen "Dia di Himno y Bandera" (Dag van het Volkslied en de Vlag) vieren.

Op 18 maart, een Nationale Feestdag op Aruba, wordt op Aruba gevierd dat het eiland Aruba zijn eigen volkslied en vlag heeft.

De secretaris van de stichting 'De Nationale Kunst loterij', de Arubaanse kunstenaar Gustave Nouel tezamen met oud-minister Laurens Jan Brinkhorst hier op de foto te zien die is gemaakt op de eerder gehouden Arubadag in 'De Broodfabriek' te Rijswijk.