De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de fraaie  poster van DNKL op de achtergrond.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend.

Het ministerie is tevens verantwoordelijk voor de nieuwe wet op de kansspelen welke zoals thans is voorzien in 2015 van kracht zal worden.