DNKL is er juist voor de kunstenaar en artiest

Voor de individuele beeldend Kunstenaar

Iedere professionele schilder, beeldhouwer etc. kan zich aanmelden. De gewonnen vouchers kunnen dan ook worden besteed aan een werk van u. We kunnen uw werk opnemen in de prijzengids. Grotere werken kunnen onder voorwaarden ook worden opgenomen in de categorie hoofdprijzen. U hoeft uw werk slechts gedurende de duur van een verloting ter beschikking te houden.

Ook kunt u uw werk als extra prijs inzetten. Deze wordt dan getrokken uit de loten met een specifieke deelnemerscode. Het werk wordt vergoed uit de opbrengst van deze specifieke loten. De hoeveelheid van deze uit te keren prijzen is dan evenredig aan het aantal verkochte loten met deze code. 

 

Voor de podium kunsten, dans- of toneelgezelschap, orkest, concertzaal etc.

Iedere organisatie kan zich als begunstigde aanmelden. Van u zal worden gevraagd om een deel van de opbrengst die u als begunstigde zult ontvangen om te zetten in een aantal gesponsorde prijzen. In uw geval zullen deze bv. uit entree bewijzen kunnen bestaan.

Deze prijzen kunnen ook als extra prijs voor uw achterban worden ingezet. Deze prijzen worden dan getrokken uit de loten met uw specifieke deelnemerscode. De hoeveelheid van deze uit te keren prijzen is dan evenredig aan het aantal verkochte loten met deze code.