Bestuur stichting 'De Nationale Kunst Loterij'

Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit onbezolgde leden.

Belanghebbenden en vertegenwoordigers uit de sector worden uitgenodigd om de structuur te versterken.