1-Systeemfuncties DNKL lottery system

1.1-Lottery Administration

1.2-Tickets Sale

 

USE CASES

  • UC Proceed Drawing
  • UC Create Lottery
  • UC Create Draw
  • UC Create Prize Type
  • UC Create Qty of Prize Type in Draw
  • View/Print ‘Qty of Prize Type in Draw’
  • View/Print ‘Winning Lottery Tickets per Prize Type’

Begrippen en afkortingen

LOTTERY ( LOTING) = Verkoop van loten gedurende een periode, waarbij een vooraf vaststaande hoeveelheid prijzen op een vooraf vaststaande datum wordt verloot.
DRAW (TREKKING) = Gebeurtenis van het willekeurig toekennen van de prijzen aan de loten.
MONEY PRIZE TYPE (GELDPRIJSSOORT) = Type geldprijs geclassificeerd naar waarde.

MATERIAL PRIZE TYPE (KUNSTPRIJSSOORT) = Type materiële (Kunst) prijs geclassificeerd naar waarde.
PARTICIPANT (DEELNEMER) = Een door de stichting DNKL gemachtigd persoon om kunstloten te verkopen.
BUYER (KOPER) = Persoon die een lot koopt.

MONEY DRAWING (TREKKING GELDPRIJZEN) = Willekeurige toekenning van geldprijzen aan loten.
MATERIAL DRAWING (TREKKING KUNST PRIJZEN) = Willekeurige toekenning van materiële(kunst) prijzen aan loten.
LOTERY TICKET (LOT) = Lot uit de loterij.
ACTION (ACTIE) = Speciale actie opgezet door een DEELNEMER waarmee bij een loting het lot kan worden verrijkt.