Stichting 'De Nationale Kunst Loterij' streeft naar volledige transparantie.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf die datum moet een ANBI organisatie een aantal gegevens publiceren.

Hiervoor kunt u de jaarrekening (Verlies & Winstrekening, Balans en toelichting) van de stichting, alsmede de relevante notulen waarin de vermogenspositie en het beleid omtrent de volgende verloting worden toegelicht, op deze pagina downloaden.

Jaarrekening stichting DNKL 2012 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 3 januari 2013

Jaarrekening stichting DNKL 2013 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 2 januari 2014

Jaarrekening stichting DNKL 2014 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 5 januari 2015

Jaarrekening stichting DNKL 2015 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 5 januari 2016

Jaarrekening stichting DNKL 2016 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 10 januari 2017

Jaarrekening stichting DNKL 2017 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 8 februari 2018

Jaarrekening stichting DNKL 2018 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 30 april 2019

Jaarrekening stichting DNKL 2019 (BSN/RSIN/sofi-nummer 8193.01.176)

Notulen d.d. 30 april 2020