Het unieke concept  

Begunstigde culturele organisaties ontvangen haar donatie uit de algemene opbrengst van de loterij of rechtstreeks op basis van haar verkochte loten middels de op de loten vermelde actiecode. Deelnemers aan de loterij kunnen hiermee ook sturing geven aan de bestemming van de opbrengst. Het is hierdoor de meest democratische loterij met een unieke benadering van subsidiëren.

Instellingen kunnen aan de hand van hun deelnemers- of actiecode extra trekkingen uitvoeren met prijzen specifiek gericht op hun eigen achterban. Zij kunnen op die manier hun promotie geheel op eigen wijze vorm geven. 

De stichting 'De Nationale Kunst Loterij' beschikt over deze functionaliteit in het gecertificeerde en beproefde on-line loterijadministratie- en trekkingssysteem.

Win-win

• Deelnemers aan de loterij steunen de kunst & cultuur, én maken naast een grote geldprijs kans op kunstprijzen naar keuze.

• Door de gesponsorde prijzen geleverd of gefinancierd door de begunstigde instellingen ontstaat samen met de deelnemers aan de loterij een geweldige ‘win win’ situatie.

 

  • Kunstenaars kunnen hun werk doen

  • Mensen die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven, kunnen in aanraking komen met kunst.

 

• Door het concept van de vele extra gesponsorde prijzen is De Nationale Kunst Loterij direct de hoogst uitkerende goede doelen loterij van Nederland.

 

Het concept is in 2011 gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder i-depot nummer 022119